Một đêm bước chân về gác nhỏ,
chợt nhớ đóa hoa Tường Vi,
bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
giờ đây đã quên vườn xưa.
Một hôm bước qua thành phố lạ,
thành phố đã đi ngủ trưa
Ðời ta có khi là lá cỏ
ngồi hát ca.rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
từ những phố xưa tôi về.

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ,
mùa xuân đã qua bao giờ

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ,
tỉnh ra có khi còn nghe.

Một hôm bước chân về giữa chợ,
chợt thấy vui như trẻ thơ.
Ðời ta có khi là đóm lửa
một hôm nhuốm trong vườn khuya,
vườn khuya đóa hoa nào mới nở
đời tôi có ai vừa qua.

Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
tôi nghĩ quanh đây hồ như.

Ðời ta hết mang điều mới lạ
tôi đã sống rất ơ thơ.

Lòng tôi có đôi lần khép cửa,
rồi bên vết thương tôi quì,
vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia.

Advertisements