Em đã sống như chính là em, không thể khác,
Dù có khi em chẳng giống hôm qua…

Hạnh phúc, hay nỗi đau,
Đi đến tận cùng, cũng chỉ là nước mắt…

Advertisements