Em ru gì lời ru cho đá núi ?
Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian
Em ru gì lời ru cho biển khơi
Biển khơi có bao giờ ngừng lặng ?

Em ru gì lời ru cho anh? một đời đam mê – một đời giống tố ?
Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha ?
…câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng …
Thồi đừng hát ru, thôi đừng day dứt lá trút rơi nhiều …đâu phải bởi mùa thu!

Em ru gì lời ru cho tiếc nuối?
Tiếc nuối một thời ước vọng tàn phai ?
Em ru gì, lời ru cho ngày mai…thời gian có bao giờ trở lại ?
Em ru gì lời ru cho anh? một đời đam mê – một đời giống tố ?
Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha ?
…câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng …
Thồi đừng hát ru, thôi đừng day dứt lá trút rơi nhiều …đâu phải bởi mùa thu!

Advertisements