Thu mỏng quá tựa hồ vừa chạm tới
Đã tan trong nỗi nhớ dịu êm

Anh thực đấy hay ta ảo giác
Em loay hoay hồi hộp kiếm tìm

Đời thoáng chốc, tuổi nào vừa lộc nhú
Đã heo may, bàng rụng đỏ sân

Lòng có nhau-đủ gọi tên: Hạnh phúc!?
Anh trong em hay ảo giác thật gần…

Advertisements