Giơ tay muốn ôm cả trái đất
Ghì trước trái tim , ghì trước ngực
Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời , sâu vạn vực .

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào …
Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
Cho bừng tia mắt đọ tia sao.

Advertisements