Tôi muốn tắt nắng đi
cho màu đừng nhạt mất ;
Tôi muốn buộc gió lại
cho hương đừng bay đi .

Của ong bướm , này đây tuần tháng mật ;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì ;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si ;
và này đây ánh sáng chớp hàng mi ,
mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa .

Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần ;
Tôi sung sướng , nhưng vội vàng một nửa ,
Tôi không chờ nắng Hạ mới hoài Xuân .

Xuân đang tới , nghĩa là Xuân đang qua .
Xuân còn non , nghĩa là Xuân sẽ già .
Mà Xuân hết nghĩa là tôi cũng mất !

Advertisements