Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã

Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu

Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ

Sao mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta tiếc một thời xa đến thế

Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
Sẽ còn mãi những phút giây này

Bài thánh ca cho ta cho em
Và ngọn nến mong manh trong đêm.

Advertisements