mùa thu về đó lá thu rơi

nắng reo trong gió, gió đầy trời

bước ai về giữa trời thu lạnh

để tóc mây trời xõa trong tôi

một chút mưa phùn lạnh bước ai

trời thu man mác ướt đôi vai

ngồi đây đếm lại từng thu cũ

mà nhớ người xưa áo lụa dài

hồ Tây giờ vắng bóng người qua

nhặt lá vàng rơi mắt lệ nhòa

người hỡi phương trời nào trông ngóng

có biết lòng tôi vẫn đợi chờ ?

thu vẫn về đây giữa phố xưa

người ơi, tình ấy có bao giờ

người có âm thầm trong nỗi nhớ

hay đã quên rồi lá mùa thu ?

hồn thơ lành lạnh giữa thu sang

phố vắng mưa bay chút muộn màng

từng đêm úp mặt vào trang sách

mà nhớ tình xưa nhớ lá vàng

Advertisements