Mấy độ trong vườn cam chửa chìn
Mỗi lần em nhớ người trai tơ
Trưa hè năm ấy mua cam ngọt
Nhưng thấy cam xanh lại cáo từ

Năm ngoái, trong vườn cam chính cả
Gốc đào em đợi chàng qua mua.
Nhưng con chim khách không về nữa
Chàng chằng sang đâu, cam hết mùa.

Cam héo lòng em cũng héo don
Đến nay em đã có chồng con
Tình cờ hôm ấy, chàng qua lại
Cam trái mùa rồi hết thứ ngon

Advertisements