Có tự bao giờ
hương nồng nàn hoa sữa
trên đường Nguyễn Du

Có tự bao giờ
mùa thu
cho những đôi gái
trai
dập dìu
hạnh phúc?
Có tự bao giờ
cháy niềm khao khát
nửa đời mình
đích thực
ở trong nhau?

Đêm dần buông…
thoáng heo may
về đâu

Advertisements