Dường như
cánh gió không bay
Lời ca không tắt
Rượu đầy không men
Dường như biết lại không quen
Một mình tôi,
một mình em,
lạ thường
Dường như trăng chếch cuối tường
Tiếng gà tiễn biệt,
đêm trường lặng im.

Advertisements