Bỏ lại sau lưng
nụ cười rạng rỡ nắng thuỷ tinh
chiếc lá chao nghiêng, chợt gió

Bỏ lại sau lưng
nỗi buồn vô cớ
thở yêu đầu đa mang

Bỏ lại sau lưng
lời chim hót lỡ làng
sông chiều nay chao chát sóng

Bỏ lại sau lưng
mùi hương đêm sâu thắm
quyện đầy vướng víu cỏ may

Bỏ lại sau lưng
mà thôi…xác pháo ngập chân ngày
sang sông
Sáo sổ lồng

lặng lẽ

Advertisements