I
Hoài vọng đấy mà dã tràng xe cát
Sóng giận hờn xoá nét chữ vô tư
Bến tình yêu vợi trông bờ hạnh phúc
Dáng Vọng Phu thiền mãi đến giờ!

II
Núi chờ ai đứng chơ vơ
Sóng hẹn ai vỗ lời thề tháng năm
Thẳm xa, vời vợi mây hồng
Dã tràng ca… hạnh phúc không trở về.

Advertisements