Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe mai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Anh có nghe nghe hồn thu nói: mình yêu nhau nhé!
Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu
Và anh có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Anh có hay hay mùa thu tới, hồn anh ngất ngây

Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho anh và ru anh yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ anh em nghe mùa thu tới

Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở
Anh có mơ mơ mùa mắt hoen mi
Và anh có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em có anh mơ mùa thu tới, tình ta ngát hương

Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho anh và ru anh yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ anh em nghe mùa thu tới

Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở
Anh có mơ mơ mùa mắt hoen mi
Và anh có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em có anh mơ mùa thu tới, tình ta ngát hương

Và anh có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em có anh mơ mùa thu tới, tình ta ngát hương

Advertisements